Nákup materiálu - katalog KRAUPNER FLEXX - Kotvení

Lankový systém - plastové vložky do zateplené fasá

T510
Plast. vložky IZOFIXX

Lankový systém - ocelové podložky do zateplené fas

T511
Plastové vlozky val. PA

T512
Plastová podložka

Lankový systém - chemické malty a tmely

T550
Chemické malty

Lankový systém - kovové síťky pro chemické kotvy

T551
Kovové síťky

Lankový systém - plastové síťky pro chemické kotvy

T552
Plastové síťky

Instalace sítě horolezeckou metodou

T556
Hmoždinky pro SDK

Lankový systém - pomocný materiál pro chemické kotvu

T570
Pomoc.m.ch.kotvy