Nákup materiálu - katalog KRAUPNER FLEXX - Terminály

Lankový systém - lankové koncovky šroubované

T101
t. šroubovaný

Lankový systém - lankové koncovky lisované

T102
t. lisovaný

Lankový systém - lankové koncovky lisované s třmenem

T104
t. třmen lis.

Lankový systém - lankové koncovky

T105
t. s drážkou šroub.

Lankový systém - lankové koncovky

T106
t. s dražkou lis.

Lankový systém - lankové koncovky s okem

T107
t. s okem fr. šroub.

lankový systém - nerezová lanka 7x7

T108
t. s okem lis.

Lankový systém - lankové koncovky

T109
t. kloub

Lankový systém - lankové koncovky

T111
t. vnitřní závit šroub.

Lankový systém - lankové koncovky s vnitřním závit

T112
t. vnitřní závit lis.

Lankový systém - lankové koncovky krátké šroubované

T120
t. dlouhý šroub.

Lankový systém - lankové koncovky krátké lisované

T121
t. dlouhý lis.

Lankový systém - lankové koncovky pro zábradlí vál. hl.

T151
t. zábradlí vál. hlav.

Lankový systém - lankové koncovky pro zábradlí zap. hl.

T152
t. zábradlí zap. hlav.

Lankový systém - lankové koncovky pro zábradlí půl. hl.

T153
t. zábradlí půl. hlav.

Lankový systém - lankové koncovky pro zábradlí faz. hl.

T154
t. zábradlí faz. hlav.

Lankový systém - lankové koncovky pro zábradlí kul.hl

T155
t. zábradlí kul. hlav.