Následující ukázy prezentují schopnosti systému KRAUPNER FLEXX v praxi. Většina zobrazených řešení byla provedena dle požadavků investora nebo dle projektu. Realizace provedené dle návrhu společností Kraupner servis jsou zřetelně označeny. Ukázky jsou doplněny odbornými komentáři.


1. ZAHRADOU AŽ K BAZÉNU

2. PLÁNOVANÉ ZMIZENÍ

3. VELKÁ ZAHRADA V MALÉM DVORKU

4. MODERNÍ DESIGN ZIG-ZAG

5. MINIVINICE

6. ŠIKMO VZHŮRU

7. HEDERA V LUXUSU

8. ROSTLINY V SÍTI

9. ZELENÁ STĚNA

10. RENESANČNÍ VÍNO

11. ZÁBRADLÍ TERASY

12. VESELÁ NÁSTĚNKA

13. LANKOVÁ STĚNALanková treláž pro popínavé rostliny

ZAHRADOU AŽ K BAZÉNU [KRAUPNER]


Oživení prostoru schodiště do bazénu. Malý uzavřený prostor s velkými plochami zdí byl na jedné stěně doplněn treláží pro popínavou zeleň. Tento prvek propojil zeleň zahrady až ke dveřím do bazénu a vytvořil zde příjemné zákoutí. Rastr treláže byl zvolen 400x400mm a je primárně určen pro ovíjivé rostliny. Pro tvorbu rastru bylo použito lanko 7x7 4mm s horizontálním i vertikálním kotvením a v některých místech bylo doplněno nerezovou kulatinou 4mm. Kulatinu 4mm lze použít pouze ve svislém směru a pokud je rastr natolik hustý, že lanka spolehlivě udrží tah ve směru kulatiny aniž by se výrazně prohýbala. Distance od stěny je 120mm. Pro komplikované kotvení do zateplení o tl. 200mm byl použit systém pro kotvení do zateplených fasád KRAUPNER IZOFIXX.


Lankový systém - treláž vinná réva

PLÁNOVANÉ ZMIZENÍ [KRAUPNER]


Zákazník požadoval aby zeď objektu byla pokryta popínavou zelení a dotvořila tak budoucí kompaktní ráz obytného zahradního prostoru městského domu a vytvořila více soukromí. Treláž má rastr 500x500m a je určena pro vinnou révu. Pro tvorbu rastru bylo použito lanko 4mm a nerezová tyčovina 5mm. Kotvení na chemickou kotvu do dutých cihel. Komponenty rastru jsou spojeny křížovou spojkou 90°. Distance od stěny je 120mm a byly zde použity distanční podpěry s osazením do krycích terčů a tím byla zvětšena pevnost kotvení.


↑ Nahoru
Treláž pro popínavé rostliny

VELKÁ ZAHRADA V MALÉM DVORKU


Dvůr městského domu s kamennou zdí, která byla poničena vlhkostí. Treláž má v první řadě zakrýt celou stěnu a vytvořit tak příjemný odpočinkový prostor uvnitř zástavby. Distance treláže je 100mm a rastr 400x400 mm byl tvořen lanky 4mm. Kotvení do kamenné zdi přineslo problém s udržením kotev v požadovaném rastru a bylo třeba opatrně volit směr kotev, tak aby v celé délce kotvení byla vhodná kotvící místa a aby kotva nevyšla do spáry mezi kameny. Zde je vidět jak lze lehce donutit Hederu Helix, aby se vinula po lanku a kopírovala rastr. Nad treláží byl systém KRAUPNER FLEXX použit pro zajištění květináčů na římse zdi velmi jednoduchým způsobem. Lanko je ukotveno v protějších stěnách a vypnuto napínákem.


↑ Nahoru
Kladky pro lankový systém

MODERNÍ DESIGN ZIG-ZAG [KRAUPNER]


Originální návrh našich konstruktérů pro moderní průmyslovou stavbu. Treláž je tvořena rastrem zig-zag a jsou zde použity distanční podpěry s kladkou a krycím terčem ve tvaru osmy. Distance je 110mm a treláž je určena pro ovíjivé popínavé rostliny. Aby rostlina neklouzala po lanku jsou na lanku umístěny zarážky ve vzdálenosti 500mm. Lanko je v celé délce v celku a je napnuto přes otáčející se kladky dvěma napínacími šrouby. Kotvení je do zateplené fasády 60mm pomocí KRAUPNER IZOFIXX. Samotná distanční podpěra je kotvena přes krycí terč pomocí dvou závitových tyčí M10 a M8. Pomocná kotva je kryta ozdobnou matkou a dotváří tak kompaktní tvar terče.


↑ Nahoru
treláž - minivinice na zahradním domku

MINIVINICE [KRAUPNER]


Zazelenění zdi zahradního domku botanicky pestré zahrady. Lanková treláž vynesená pouze nerezovými bočními konzolami a podepřená v prostřední části stavitelnými svislicemi tvořené rektifikační patkou a nerez kulatinou 6mm. V tomto případě nebylo možné umístit do plochy stěny vynášecí podpěry, neboť to neumožnil matriál stěny. Rastr cca 400x500 je tvořen pomocí lanka 4mm a nerezové kulatiny 6mm spojené křížovou spojkou 4-6. V některých částech byl rastr úmyslně zhuštěn, tak aby bylo možné vinnou révu vést požadovaným směrem a aby nezakrývala okna domku.


↑ Nahoru
Lankový systém šikmo kotvený

ŠIKMO VZHŮRU


Rozsáhlé zdi objektu nacházejícího se ve vilové čtvrti mají být diskrétně schovány v zeleni a zároveň popínavé rostliny pomohou ke zvýšení koeficientu zazelenění. Treláž je určena pro ovíjivé rostliny a je tvořena soustavou šikmo vedených lanek , kotvených na distančních podpěrách 100mm od fasády. Konce lanek jsou ukotveny do koncových kloubových podpěr, které umožňují vysoký tah velmi dlouhého lanka aniž by se vyvracely z fasády. Tloušťka zateplení je 60mm. Pozice podpěr byly ustaveny pomocí laseru.


↑ Nahoru
Treláž s konzolí pro hederu helix

HEDERA V LUXUSU


Designová treláž provedená částečně dle návrhu architekta a doplněná naším řešením konzole ve spodní části. Novostavba s luxusními byty vyžadovala doplnění stěn výtahových šachet popínavou zelení. Rozteč lanek je 200mm a distance od stěny je 120mm. Podpěry v horní části tvoří zajímavou dynamickou koncovku přímé linie lanek. Návrh treláže neuvážil šířku soklu a proto lanka nekončí v konzoli, tak jak bylo plánováno, ale pokračuje v mírném úhlu až k zemi, kde jsou zakotvena pomocí nerezových kolíků do hloubky 500mm. Kotvení do zateplené fasády 60mm na chemickou kotvu. Konzole je náš design a je tvořena nerezovými patkami vypálenými laserem a posvařované s vedením tyče. Stálé vypnutí lanka zajišťují nerezové zarážky pod konzolí.


↑ Nahoru
treláž z lankovou sítí

ROSTLINY V SÍTI [KRAUPNER]


Zazelenění dvorní stěny moderně zrekonstruované historické budovy v centru Starého Města v Praze. Rozměr sítě je 11x4m, oko sítě 200x346mm je na výšku z důvodu převážně vertikálního růstu popínavých rostlin. Síť je tvořena pomocí nerezového lanka 2mm a poniklovaných měděných lanových spojek. Distance sítě od stěny je 120mm a síť je kotvena pomocí 30 ks podpěr. V rozích jsou použity křížové podpěry pro uchycení terminálů nosných lanek. Rozteč podpěr je 1000mm a každá třetí podpěra je fixační pro rozložení tahu lanka a lanko tedy nedrží pouze rohové podpěry. Fotografie zobrazuje stav před rekonstrukcí ozelenění. Původní rostliny, které k pnutí využívají přísavných terčíků budou nahrazeny rostlinami, které budou k pnutí využívat rastr treláže.


↑ Nahoru
Treláž z lanek tvořící plot

ZELENÁ STĚNA


Zelený plot bude vytvořen popínavými rostlinami , které se zachytí v rastru treláže cca 220mmx230mm a vytvoří soukromý prostor pro obyvatele domu. Rámy treláže jsou z nerezového profilu 40x40mm do kterých jsou upnuty lankové sety T602 s krátkými terminály. Samotné uchycení terminálů k rámu bylo provedeno pomocí závitové masky vložené do profilu před svařením. Lanka jsou vypnuta pomocí pravého a levého závitu terminálu. Velikost rámů je 4x1,2m a prohnutí rámu ve středu zachytila broušená nerezová trubka 12mm. Toto konstrukční řešení umožnilo udělat rám v této délce s minimální profilem takže se výrazně pohledově neuplatní a rám se vlivem vypnutí lanek v delší straně neprohýbá.


↑ Nahoru
Konzolová lanková treláž pro vinnou révu

RENESANČNÍ VÍNO [KRAUPNER]


Renesanční dvorek v historické budově radnice v Klatovech zrekonstruovaný pro účely odpočinku byl doplněn třemi trelážemi pro vinnou révu. Dvorek tímto získal velkou plochu zeleně, ale vůbec neomezil prostor pro architektonický záměr. Treláž je tvořena svisle nataženými lanky na kterých jsou upevněny zarážky pro snadnější zachycení rostlin. Lankové sety T602 jsou ukotveny nahoře a dole do standardních konzolí. Pro zazelenění byla použita vinná réva, stav zeleně je 6 měsíců po vysazení.


↑ Nahoru
Lanková síť zábradlí terasy

ZÁBRADLÍ TERASY


Nerezové zábradlí terasy tvořené lankovým systémem a lankovou sítí. Sloupky 50x50mm jsou doplněny komponenty systému KRAUPNER FLEXX, které umožní rovnoměrně uchytit lankovou síť v celé délce sloupku. Kombinace precizně obrobených dílů systému s lankovou sítí vyústila v čistý strojařský design, který prozrazuje že konstruktér používá ve stavebnictví zkušenosti z výroby jemné mechaniky. Lanková síť má oko 50x87mm a průměr lanka 1,5mm. Společnost Kraupner servis zároveň konstrukčně navrhla, vyrobila a namontovala kompletní rám terasy ze žárově pozinkovaného svařence o celkové hmotnosti 200Kg.


↑ Nahoru
Lankový systém jako nástěnka

VESELÁ NÁSTĚNKA


Lanková nástěnka ve školce, realizovaná dle návrhu architekta je tvořena kruhem nerezových podpěr do kterých jsou upnuta lanka 2mm s mikroterminály. Podpěry jsou vrtány v úhlu a mají přesné pořadí aby protější úhly navazovaly. Nástěnka byla sestavena v dílně, přesných poloh jednotlivých děr bylo dosaženo pomocí CNC obráběcího centra. Na jedné straně je terminál šroubován přímo do podpěry a na druhé je připevněn pomocí šroubku s válcovou hlavou s inbusem zapuštěnou do podpěry a terminálu s vnitřním závitem. Kotvení do stěny bylo provedeno pomocí chemické malty a vzhledem k tomu, že na přání architekta nebyly použity krycí terče je na některých místech vidět odštípnutá omítka kolem podpěry. Po montáži bylo nutné omítku kolem podpěr vytmelit a přebarvit.


↑ Nahoru
Lankový systém jako stěna

LANKOVÁ STĚNA


Galerie na spaní byla od obytného prostoru vizuálně oddělena lankovou stěnou, která se při pohledu z místnosti výrazně neuplatňuje a nabízí tím uživateli celý prostor půdní vestavby a zároveň zajišťuje dostatečnou bezpečnost. Kotvení do podlahy a stropu bylo provedeno pomocí závitových vrutů a designovým FLEXX prvkem oko rámu T340-00006 s podložkou. Oko lze kotvit i do zdiva na závitovou tyč a pro roznesení tlaku je doplněno podložkou. Pokud by se toto oko použilo do ocelového rámu pak jej lze přišroubovat bez podložky. Stěnu tvoří vždy dvě lanka napnuté pomocí dvou válcových napínáků. Obě lanka končí v jednom bodě a to bylo řešeno závěsným okem M6 a očky s metrickým závitem. Vzhledem k velkému množství ohybů lanka bylo zde použito měkké lanko 3mm s konstrukcí 7x19.


↑ Nahoru