TECHNOLOGIE KOTVENÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA

Praktické obrazové návody jak kotvit sestavy vytvořené z lankového systému KRAUPNER FLEXX .


1. KOTVENÍ NEREZOVÝCH PODPĚR PRO LANKOVÉ TRELÁŽE

1. KOTVENÍ KONZOL 400 A 401 PRO LANKOVÉ TRELÁŽE

3. KOTVENÍ LANKOVÝCH SETŮ DO ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ

4. KOTVENÍ LANKOVÝVH SETŮ DO ROHOVÉHO SLOUPKU

5. KOTVENÍ LEHKÉ MARKÝZY NEBO STŘÍŠKYKotvení lankového systému

KOTVENÍ NEREZOVÝCH PODPĚR PRO LANKOVÉ TRELÁŽE


Při kotvení do zateplené fasády musíme dodržet několik zásad, které zajistí to, že bude konstrukce pevně ukotvena a že nevznikne tepelný most, který by mohl způsobit rosení na vnitřní straně zdi a následnou plíseň. To docílíme vložení plastové stavebnicové vložky KRAUPNER IZOFIXX, která nepřenáší teplo a zároveň je dostatečně pevná aby o ní mohla být opřená distanční podpěra systému. Kotvení se provádí pomocí dostatečně robustní závitové tyče (doporučujeme min M12), kterou upevníme ve stěně chemickou maltou. Pevnost podpěry KRAUPNER FLEXX je zajištěna nejen samotnou chemickou kotvou ale zejména unikátním řešením FLEXX JOINT kdy osazení na nerezové podpěře zapadne do krycího terče, který nejen že zakrývá kotevní otvor, ale tvoří s podpěrou kompaktní rám, který unese na podpěře dlouhé 120mm až 900N. Přesné nastavení výšky nosného rámu podpěry v zateplené fasádě zajišťuje stavebnice IZOFIXX, která nabízí, kromě žebrovaných vložek 20,30 a 50mm i plastové podložky 1,2,3 a 5mm. Přesnost nastavení je důležitá z důvodu možnosti promáčknutí finální omítky pře dotahování rámu podpěry.Kotvení konzole do zateplené fasády

KOTVENÍ KONZOLE 400 A 401 PRO LANKOVÉ TRELÁŽE


Designové konzole 400 a 401 se kotví stejně. U nezateplených stěn lze použít závitovou tyč M8. U zateplených doporučujeme dle tloušťky zateplení použít M10 nebo M12. Pevnost kotvení vychází z konstrukčního řešení. Ukotvené závitové tyče do materiálu stěny pomocí chemické malty jsou pevně přišroubované k patě konzole (opěrná matice zajišťuje distanci konzole k povrchu omítky zateplení a zároveň je jako opěrná plocha pro utažení paty konzole). Tato sestava tvoří rám, který se chová jako prutová konstrukce. Tím je dosaženo velmi vysoké pevnosti pro přenos sil skrze kontaktní zateplovací systém. Hloubka kotvení pro chemickou maltu je dle požadavků výrobce malty standardně to bývá osminásobek průměru závitové tyče. Nosnost konzole je závislá na tlošťce zateplení a průměru závitové tyče. Pevnostní test pro závitové tyče M12 potvrdil pevost jedné konzole až 45 kg u zateplení 100mm a 35 kg u 200mm.zaábradlí na schodech - kotvení lankového setu

KOTVENÍ LANKOVÝCH SETŮ DO ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ


Schodišťové zábradlí bývá v rozmezí úhlů 30° až 50° a prot je nutné aby lankové terminály byly schopny upnout lanko do rámu zábradlí bez deformace. Toho lez docílit úhlovými podložkami, které terminálům umožní spolehlivé opření o rám zábradlí. Úhlové podložky se vyrábějí ve třech úhlových rozsazích a to 30°až 34° , 35°až 40°, 45°až 50°. Úhlové podložky jsou buď pro terminály se zápustnou hlavou nebo pouze pro matice.


↑ Nahoru

Lankové zábradlí kotvení

KOTVENÍ LANKOVÝCH SETŮ DO ROHOVÉHO SLOUPKU


Lankový set S650 je primárně určen pro použití v rámech zábradlí a to jak v jackelech tak i pásovině. Lankový set pro zábradlí je navržen, tak aby splňoval estetické požadavky architekta ( nabízíme několik variant designu koncovek), tak umožnil perfektní a trvalé vypnutí lanka v rámu zábradlí. Terminály se v rohovém sloupku kotví mimoúrovňově a je třeba toto zohlednit i návrhu designu zábradlí.


↑ Nahoru
Zavěšení lehké stříšky na lanku s kloubem

KOTVENÍ LEHKÉ MARKÝZY NEBO STŘÍŠKY


Praktický kloubový závěs pro zavěšení lehké markýzy nebo stříšky, či reklamního poutače. Výhodou tohoto řešení je to že není potřeba vyrábět speciální kotevní konzole. Montáž je jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální dovednosti.


↑ Nahoru