TRELÁŽE - KONSTRUKCE PRO POPÍNAVÉ ROSTLINY

LANKOVÁ TRELÁŽ S DISTANČNÍ PODPĚROU A KONZOLÍ

Lanková treláž pro zazelenění výtahové šachty se zateplenou fasádu je tvořena distančními podpěrami T203 v horní části prostorově rozmístěnými dle návrhu architekta. Ve spodní části bylo třeba vyvést lanka přes římsu do záhonu. Pro tento účel jsme použili standardní konzoli T400. Lanka jsou do země kotvena pomocí nerezových kolíků. Vypnutí lanek o průměru 4mm je provedeno pomocí matic a šroubovaných terminálů T101 v horní části. Aby nebyl příliš vysoký tah na kotvící kolíky jsou lanka fixována pomocí standardních zarážek T180 na sposní straně konzole.

Treláž z lanek a konzolí
Distanční podpěry treláže
Spodní část lankové treláže
Pohled na lankovou treláž s konzolou